Greve Lokalhistoriske Forening er stiftet i 1976 af lokalhistorisk interesserede borgere i Greve Kommune.

Greve Kommune har siden begyndelsen af 1960'erne gennemgået en stor udvikling. Fra dengang en kommune med ca. 5.000 indbyggere til i dag ca. 50.000 indbyggere. I de forløbne ca. 50 år er livet i landsbyerne blevet meget forandret, og mange butikker er lukket. Der er kommet store skoler og butikscentre. Boligområderne er velregulerede med gode trafikforhold. Mulighederne for fritidsaktiviteter er gode med idrætshaller, svømmehal, teater, havne og meget mere.

Meget fra Greve Kommunes fortid findes stadig, og det er Greve Lokalhistoriske Forenings væsentligste aktivitet at indsamle dette materiale og dermed udbrede kendskabet til lokalhistorien og vække interesse for områdets historie.

Foreningen afholder forskellige arrangementer:
Generalforsamling med efterfølgende foredrag samt billedfremvisning afholdes i marts måned.
I juni afholdes den årlige sommerudflugt, hvor vi i bus besøger forskellige lokaliteter af historisk interesse. Udflugtsmålene ligger som regel uden for vort lokalområde og er et heldagsarrangement.
I september afholder foreningen høstfest.
Julearrangementet afholdes i december ved på skift at besøge vore kirker. Her hører vi om kirkens historie og afslutter med hyggeligt samvær.
Derudover arrangerer foreningen vandringer og besøg på lokalhistoriske steder samt museumsbesøg og lign.

Kontingent: Kr. 150 for personligt medlemskab - kr. 200 for par, foreninger og institutioner.
Betaling til:
Giro 1-690-4171 eller Netbank reg.nr. 1551 konto 16904171.

Hvis du gerne vil være medlem af GLF, kan henvendelse ske til foreningens kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem, se på siden "Bestyrelse".