De gule hæfter


Under fællestitlen "Bidrag til Greve Kommunes historie" har Greve Lokalhistoriske Forening udgivet i alt 53 hæfter. Hæfterne - skrevet eller fortalt af kommunens borgere - indeholder et bredt udvalg af emner fra kommunens historie: Personskildringer, beskrivelser af lokaliteter eller hændelser.

Hæfterne koster 15 kr. plus porto, nr. 52 og 53 koster dog 25 kr. Henvendelse til kasserer Hans Mikkelsen.

Hæfterne kan også købes på Greve Museum.

 

Nr.

Udg.

Titel:

Forfattere:

1

1976

Greve sogn – 1836  -  "grændser mod N. til Kildebrønde Sogn, mod Ø. til Kjøge-bugt, mod S. til Carlslunde Sogn, mod V. til Thune og Reersløv Sogne".

Ole Eriksen & G. Gregersen

2

1976

Greve sogn – folketællinger 1801  -  Den første "fuldstændige" folketælling dækkende Greve By, Mosede By og Gjeddesdahl, og her behøver du ikke at kæmpe med "gotisk skrift" - den er oversat til almindelige skrifttyper.

Ole Eriksen & G. Gregersen

3

1977

Kildebrønde sogn – 1836  -  "Annex til Greve, grændser mod N. til Thorslunde og Iishøj Sogne, mod V. til Thorslunde og Reersløv Sogne, mod S. til Greve Sogn, og mod Ø. til Kjøge Bugt".

Ole Eriksen & G. Gregersen

4

1977

Oeders Efterretninger 1771  -  Finansråd Oeder er manden bag indberetningerne over "ægtepar, enkemænd og enker år 1771" med det formål at oprette en enkekasse. Dette hæfte omfatter de gamle sogne i Greve Kommune: Greve, Kildebrønde, Karlslunde og Tune sogne. Et fund for slægtsforskere!

Ole Eriksen & G. Gregersen

5

1977

7 soldaterbreve fra 1864  -  Breve til og fra Anders Sørensen, Strøhusene. Anders faldt i Slaget ved Dybbøl den 11. april 1864.

Gunnar Petersen

6

1977

Tune sogn - 1836  -  "begrændses mod N. af Reersløv Sogn, mod Ø. af Greve Sogn, mod S. af Carlslunde og Snoldeløv Sogne og mod V. af Frue og Vindinge Sogne".

Ole Eriksen & G. Gregersen

7

1978

Karlslunde sogn – 1836  -  "begrændses mod N. af Thune og Greve Sogne, mod Ø. af Kjøge Bugt, mod S. af Cagstrup Sogn, og mod V. af Snoldeløv Sogn".

Ole Eriksen & G. Gregersen

8

1978

Samtale med Maren Petersen  -  Hugo  Aarslev-Nielsen interviewer den 87-årige Maren Petersen, født 1887 på husmandsstedet "Lopholm", Karlslunde Strand.

Ole Eriksen

9

1978

Forsamlingshuset "Godthaab"s start i 1898  -  74 "garanter" tegnede sig tilsammen for en garantisum på 3.360 kr.  Der var dengang ca. 800  beboere i Greve Sogn.

Ole Eriksen

10

1979

Bybranden i Kildebrønde  -  Den 1.11.1914 ramte en orkanagtig storm landsbyen, og 5 ejendomme nedbrændte. Havde vinden drejet, var et ammunitionsdepot eksploderet.

Bjørn Helles

11

1979

Tiggerliv i gamle dage  -  Selv om tiggeri/betleri blev forbudt ved lov i 1708, florerede det efterfølgende i flere århundreder, fordi det for mange var nødvendigt for at opretholde livet, og desuden var tiggerne den tids omvandrende "aviser".

Meta Nielsen & Ole Eriksen

12

1979

Vilhelm Pedersen  -  Vilhelm Petersen, født på Karlslundegården i 1820, var en af de første kunstnere, der illustrerede H. C. Andersens eventyr. Det siges, at netop disse illustrationer bidrog til at gøre digteren berømt.

Bjørn Helles

13

1980

"Strandgreven"  - sejlede på dampskibsruten fra København til badestederne ved Køge Bugt i årene 1928-1931.

Ole Eriksen

14

1980

Sønderholm boplads  -  Udgravning af en ældre stenalderboplads fundet i en parcelhushave i 1979, beliggende Karlslunde Mosevej 34, Karlslunde.

B. Andersen & L. Pedersen

15

1980

"Kaldet følger enken"  -  En fortælling om hvordan præsteenken sædvanligvis blev gift med den nye præst - baseret på virkelige hændelser i Greve-Kildebrønde sogne.

E. Doberck

16

1981

Greve Hospital 1737-52  -  Det hed “hospital”, men var et fattighus, der tjente som bolig for gamle, syge og fattige mennesker. Det lå i Greve landsbys sydlige udkant. Er i dag på Frilandsmuseet.

Ole Eriksen

17

1981

Da Greve-Kildebrønde blev storkommune  -  Greve-Kildebrønde Kommunes udvikling frem til 1970, da den egentlige storkommune - Greve Kommune - blev dannet.

Frode Hansen

18

1981

Karlslunde Landsby  -  Forfatterens HF-eksamensopgave beskriver landsbyens udvikling til og med udskiftningen omkring år 1800.

Inger Vestergaard

19

1981

Et livstestamente  -  Ved begravelsen i kirken var det oftest degnen, der berettede om den afdødes liv og levned, og dette indgik så i det håndskrevne LIVSTESTAMENTE, som de efterladte fik eller betalte for efter begravelsen.

G. Gregersen

20

1982

Elev i Mosede skole  -  Gudrun Jensen er født på en gård på Nældebjerg og gik i Mosede Skole fra 1918-25.

Gudrun Jensen

21

1982

Erindringer om Mosede Fort  -  Halvor Bøiehøj, leder af Mosede Politistation, fortæller om Mosede Fort.

Halvor Boiehøj

22

1982

Erindringer fra min barndom i Hundige  - 1  -  Kirsten Boline Pedersen, f. Hansen, kom til verden den 13.7.1864 på Hundigegaarden, som ældste barn af en børneflok på 7

Kirsten Petersen

23

1983

Erindringer fra min barndom i Hundige - 2  -  Kirsten fortæller i 3 gule hæfter om sin barndom og opvækst på Hundigegaarden

Kirsten Petersen

24

1983

Erindringer fra min barndom i Hundige - 3  -  Kirsten blev den 24. maj 1889 gift med gårdejer Ole Pedersen, Brogaarden, Greve. Hun døde i 1945.

Kirsten Petersen

25

1983

Tune-sprøjten  -  Blev købt "brugt" af Københavns Brandvæsen i 1911 og var i funktion til sin pension i 1944, da Roskilde Brandvæsen overtog brandslukningen i Tune.

Poul Gehl

26

1984

Karlslunde skole 1742-1942  -  Lærer Valdemar Mortensens tale ved skolens 200 års jubilæum den 12. februar 1942.

Valdemar Mortensen

27

1984

Michael Vulf Giøes Legat  -  "Justits Raad Michael Wulff Giøe af Gieddesdahl" døde den 18.5.1795 og ved testamente og legat udviste han en enestående fremsynethed til gavn for bl.a. Gjeddesdals ansatte

E. Doberck

28

1984

"Josef" og "Illegalt til Sverrig" - Halvor Bøjehøj fortæller om nogle af sine oplevelser som landbetjent i Mosede: Om den tyske soldat Josefs skæbne og om transporten af jøder til Sverige.

Halvor Boiehøj

29

1985

Flugten til Sverrig  -  Om den organiserede transport af jøder til Sverrig under 2. Verdenskrig, med hovedvægt på erindringer af fiskeskipper Erling Petersen, Mosede Havn.

Bjørn Helles

30

1985

Mosede Politi 1935-1985  -  I 1935 blev Mosede Politidistrikt oprettet som et selvstændigt landpolitidistrikt bestående af området mellem stranden ved Køge Bugt og Tåstrup-Køgevejen.

Ole Eriksen

31

1986

Dobbeltmorderen på Kildebrønde mark  -  Jens Peter Nielsen blev i 1897 dømt for mord på to af sine aftægtsfolk - begået henholdsvis 19 og 26 år tidligere.

Bjørn Helles

32

1987

De svenske soldater på Greve-egnen i 1658-60  -  Svenskekongen Karl den Tiende Gustav drog med sin hær op gennem Jylland, over isen til Fyn, Lolland og Sjælland og  havde herefter sit vinterkvarter på Vestegnen.

Bjørn Helles

33

1988

2 kvindeskæbner fra Hedeboegnen  -  To kvinder bliver enker i ung alder. Den ene Sidse Jensdatter (1807-1882), den anden Johanne Jacobsdatter (1797-1867). Den ene velstående gårdmandskone, den anden fattiglem på Greve Hospital. To tragiske skæbner!

Inge-Lise Overballe

34

1988

Ryg og rejs - en pibe tobak på Køge Kro  -  Køge Kro lå ved Olsbækken, og ved udgravning af et areal lige nord for kroen fandt man bl.a. rester af mange "kridtpiber'".

Karl Johan Rubæk

35

1992

Valentinerne på Gjeddesdal 1822-1927  -  Fire generationer Valentin ejede fra 1822-1927 godset Gjeddesdal. Der fortælles om de mange forandringer i perioden, bl.a.  jordforbedring og mejeribrug.

Carl Erik Andresen

36

1994

"En velnæret Arbejder er som en kjærnefodret Hest"  -  Om Adolph Valentiner og arbejdsforholdene på Gjeddesdal i årene 1831-1868.

Carl Erik Andresen

37

1994

Lidt om Tune i gamle dage  -  Johannes Hansen, tidl. sognerådsformand i Tune, fortæller om Tune fra istiden til nutiden, med hovedvægt på "gamle dage".

Johannes Hansen

38

1995

"Søfryd" og Anker Christensen  -  Om Anker Christensen og hans familie, som etablerede Cafe Søfryd på hjørnet af Søfrydsvej og Olsbæk Strandvej.

Ole Eriksen

39

1995

Et gammelt kort  -  Et kort over strandområderne i den daværende Greve-Kildebrønde kommune med parceller og matrikelnumre. I hæftet gennemgås vejnavnene og deres "historie".

Ole Eriksen

40

1996

En Hundiedrengs erindringer - 1  -  Om Hundige-drengen Johannes Sørensens barndom, skolegang, fritid og uddannelse.

Johannes Sørensen

41

1996

En Hundiedrengs erindringer - 2  -  Her fortsætter Johannes Sørensens erindringer om arbejdslivet, bl.a. som selvstændig roe-entreprenør, soldaterlivet samt afsluttende om giftemål og etablering i Jylland.

Johannes Sørensen

42

1997

Bogbussen i Greve Kommune  -  Kirsten From Christensen, tidl. bibliotekar i Greve, fortæller om sit arbejde i bogbussen, som kørte rundt i Greve Kommune i årene 1974-87.

Kirsten From Christensen

43

1998

Oldermandslav i Karlslunde  -  Karlslunde Oldermandslav kan med sikkerhed spores tilbage til 1786, men er sandsynligvis betydeligt ældre. Lavet blev opløst i 1988.

Bente Bay Jørgensen

44

1999

Hundige Kirke  -  Om forarbejdet, planlægningen, opførelsen og indvielsen af kirken i 1976. Hundige Kirke blev samtidig årsag til, at Hundie skiftede navn til Hundige.

Peder Egelund

45

1999

Oldermandslauget i Tune  -  Lauget har protokoller tilbage til 1862, samt et byhorn med årstallet 1823, men har eksisteret i flere hundrede år. Oldermandslaugene var ikke demokratisk valgte, men løste en del fælles opgaver.

Jakob Kjær

46

2000

Greve Teater  -  Af Axel Weis Bjerrum, tidl. viceskoleinspektør ved Krogårdsskolen, formand for Greve Teater i 32 år siden stiftelsen i 1967 til 1999.

Axel Weis Bjerrum

47

2001

Rosenvang, Greve Strand  -  Om John Nymann Jensen og hans familie og deres virksomhed Rosenvang Have-center på hjørnet af Hundige Strandvej og Gøgevej.

Peder Egelund

48

2002

Erindringer fra min barndom i Greve  -  Hanne, født 1945, fortæller om sin barndom på Olsbæk Strandvej og sin skolegang bl.a. på Greve-Kildebrønde Centralskole.

Hanne Hansen

49

2003

Grundejerforeningen Eriksminde 40 år 1963-2003  -  Om udstykningen af "de Plougske grunde" fra dengang Greve-Kildebrønde fik tilnavnet "Greve Sivebrønde" og til det flotte resultat 40 år senere.

Flere forfattere

50

2005

Mit levnedsløb  -  Tunedrengen Johannes Nicolai Hansen, født 1914, fortæller om barndom, ungdom og voksenliv, samt om sit politiske virke i sogne-, by- og amtsråd.

Johannes Nicolai Hansen

51

2007

Fyrværkerifabrikken i Tune  -  Lars Hoffmann Barfod fortæller om fyrværkeri-dynastiet Hoffmann Barfod, som gennem flere generationer stod for fyrværkeriet iTivoli.

Lars Hoffmann Barfod

52

2010

Jernen - Stranden langs Køge Bugt 1 - Peer Ravn fortæller i ord og billeder om strandområdet fra Karlslunde Strand til Greve Strand.

Peer Ravn

53

2011

Jernen - Stranden langs Køge Bugt 2 - Fortsættelsen til hæfte nr 52. Vi fortsætter vandringen i strandområdet fra Greve Strand til Hundige Strand.

Peer Ravn Inge Poulsen Annie Andersen

 

 

 

1983

Hugo Aarslev-Nielsen (født 1906) - stifteren af Greve Kommunes Lokalhistoriske Arkiv- var som leder af den kommunale forvaltning med til at administrere kommunen og præge dens store udvikling i mere end 36 år.
Udgivet ved Greve Lokalhistoriske Arkivs 10 års jubilæum.