Greve Lokalhistoriske Forenings 40 års jubilæumsbog

I anledning af foreningens 40 års jubilæum i 2016 lykkedes det foreningen at få udgivet et jubilæumsskrift, hvor nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer samt andre aktive støtter af foreningen har bidraget med både tekster og billeder. Bogen belyser hele foreningens historie fra før starten og til udgivelsen. En af foreningens initiativtagere og første formand, Ole Eriksen, har leveret historien om foreningen, godt suppleret med billeder fra foreningens arkiv såvel gamle som nye. Skriftet indeholder også artikler om samarbejdet med Greve Lokalhistoriske Arkiv og en spændende artikel om mindetavlerne i Kildebrønde og Tune kirker.

Jubilæumsbogen uddeles GRATIS til alle nye medlemmer - men den kan også købes for 50 kr.  Henvendelse til kasserer Hans Mikkelsen.

Bogen kan også købes på Greve Museum.