Der var engang en landsby
Tune-drengen Poul Gehl, født i 1909 på Elkjærgaard i Tune, hvor han tilbragte hele sin barndom og  ungdom, har skrevet en dejlig bog om sin barndoms landsby. En fascinerende bog om landsbyens liv i begyndelsen af 1900-tallet. Forfatteren tager os med på en gåtur rundt i hele landsbyen, og vi hører om landsbyens huse og beboere.

Årsskrift 2005
En publikation på 70 sider, der indeholder følgende spændende artikler om Greve Kommune med forord af René Milo, tidl. borgmester i Greve:
”Fra sogn til storkommune - fra hjemmekontor til rådhus” af tidl. vicekommunaldirektør Ole Nielsen.
”Vejnavnene i Greve Kommune” samt "Chr. Andersens Vej og Brittavej” af tidl. vicepolitikommissær Ole Eriksen. 
”Strandområdet i Greve” af tidl. advokat Jørgen Nielsen.
 ”Kunst og kunstnere i Greve Kommune” af tidl. bibliotekar Kirsten From Christensen.

Årsskrift 2006
Publikation på 70 sider med mange interessante artikler om livet i Greve Kommune. Årsskriftet er med forord af borgmester Hans Barlach og indeholder følgende artikler:
”Mit liv i Greve Kommune - set fra min politiske stol” af tidl. kommunalbestyrelsesmedlem Ingrid Valnert. 
”Supplement til Vejnavnene i Greve Kommune i Årsskrift 2005”, ”Noget om vejnavne og æbler” samt ”Et statshusmandssted”, alle af tidl. vicepolitikommissær Ole Eriksen. 
”Greve Strandvej på strandsiden” af tidl. advokat Jørgen Nielsen. 
”Strandområdet i Greve - Hundige Strandvej” af tidl. vicekommunaldirektør Ole Nielsen. 
”Mosede Fort og Tunestillingen - et Dannevirke i din baghave” af adm. dir. Poul Lund. 
”Skoleforhold og historiske forhold i Mosede Landsby” af tidl. skoleinspektør Jørn Henriksen. 
”Hvad de gamle skoleprotokoller kan fortælle - Kildebrønde Skole” af tidl. skoleinspektør Arne Søndergaard. 
”Erindringer fra min skoletid” af Peer Ravn (Mosede og Hundige skoler) og Lajla Rindum (Greve Skole). 
”Karlslunde Idræts Forening - KIF” af Tove Hemmingsen (næstformand) og Svend Andersen (tidl. hovedformand). 
”Greve - én kommune, seks sogne, otte kirker” af Peder Egelund.

Roskilde Amt under besættelsen 1940-45
Historisk årbog for Roskilde Amt 1990

I forordet skriver Ernst Verwohlt bl.a. følgende:
”Der er forløbet halvtreds år siden Danmarks besættelse den 9. april 1940. Hos de ældre er erindringen måske mere eller mindre udvisket. Hos de yngre - generationerne under halvtreds eller de tre fjerdedele af befolkningen - eksisterer den ikke. Det er baggrunden for, at Historisk Samfund for Roskilde Amt har ment, at det var på tide - ja i sidste øjeblik - at få samlet beretningen fra vort lokale samfund om, hvordan befolkningen oplevede ”de fem onde år” fra 1940 til 1945.”

Bogen er på godt 200 spændende sider. Bogens længste afsnit ”Modstanden - Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45” er forfattet af Henning Bjørn Larsen, men mange andre har bidraget. 
Af bogens mange artikler kan bl.a. nævnes:  Tyskerpiger, Besættelsen set gennem Roskilde-pressen, Erindringer fra min barndom i Roskilde under besættelsen, Mine oplevelser den 9. april 1940 og min hverdag som husmor, At være barn under krigen, Tobaksarbejder i Karlslunde, En lastbilchaufførs arbejdsvilkår, Mit cykelhjul, Tøxens Skole i krigsårene og Tørvegravning.

Bøgerne koster 50 kr. plus porto. Henvendelse til kasserer Hans Mikkelsen.

Bøgerne kan også købes på Greve Museum.